Certificats i segells de qualitat

  • Certificat ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Certificat ISO 14001: Sistema de Gestió Ambiental.
  • Certificat ISO-45001: Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.
  • Certificat ISO-27001: Sistema de Gestió i d’Informació.
  • Certificat de Flota Ecològica.
  • Adhesió al Programa Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la Reducció de CO2.
  • Conveni de col·laboració amb Rezero, entitat sense ànim de lucre que treballa per a un model de producció i consum cap al residu zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.
  • Adhesió al programa Barcelona més sostenible (B+S) de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Certificació DisCert nivell plata, que acredita el compromís de NDAVANT amb la integració laboral de persones amb diversitat.