MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS COMPLEXES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 

Manteniment d’instal·lacions complexes i eficiència energètica

Des de NDAVANT, gestionem serveis de neteja, manteniment multitècnic i eficiència energètica de centres esportius. Aportem experiència i metodologies eficients per a les necessitats dels diferents espais: vestuaris, dutxes, piscines, sales d’activitats, sales de màquines, zones d’entrenament a l’aire lliure, despatxos, spas, etc.

Especialització

Per la naturalesa singular d’aquestes instal·lacions, treballem amb sistemes i productes que evitin el deteriorament i garanteixin l’estat òptim de les zones de major ús, en funció del nombre d’abonats i usos.

Gestió energètica

Vetllem per l’estalvi energètic en instal·lacions de gran consum, mitjançant l’estudi de les possibilitats d’optimització de consums. Oferim diagnòstics i auditories energètiques completes de l’estat de les instal·lacions, acompanyades de les corresponents propostes d’actuacions per a la reducció de la factura energètica.

Respostes immediates i proximitat

Oferim immediatesa i flexibilitat davant les contingències pròpies de l’agenda d’activitats dels centres esportius, amb equips de treball a tot el territori català.

Equilibri

Sempre perseguim l’equilibri entre la prestació de serveis d’alt nivell qualitatiu i un impacte sostenible pel nostre entorn, el que supedita com i amb què treballem. Tanmateix, desenvolupem els nostres serveis de forma simbiòtica amb els centres, complementant-los i mai afectant la seva programació.

SERVEIS DESTACATS

Amb les nostres solucions garantim que els centres esportius, que són espais de vida, estiguin sempre en les condicions més optimes, perquè les persones que en fan ús tinguin les millors experiències.