La neteja és la primera barrera de seguretat i salut, el primer manteniment d’un edifici.

A NDAVANT vetllem perquè els espais públics i privats on treballem siguin espais nets, segurs i higiènics.

Amb aquesta finalitat, utilitzem les últimes tècniques d’higienització, innovació tecnològica, productes d’alta qualitat respectuosos amb el medi ambient i el treball intensiu del nostre equip de persones altament preparades per atendre totes les necessitats dels nostres clients.

Més de 20 anys prestant serveis de neteja i assumint nous reptes avalen la professionalitat del nostre equip i l’alta qualitat de les nostres intervencions.

El nostre propòsit és que les persones que visiten, treballen o gaudeixen dels equipaments, infraestructures, dependències, centres sanitaris i edificis de gran superfície on realitzem serveis, els trobin sempre en un estat òptim que fomenti el seu benestar i la seva tranquil·litat.

Serveis de neteja especialitzada a edificis de grans dimensions

TOTES LES ESPECIALITATS DE NETEJA AL SERVEI DELS CLIENTS

Per garantir espais nets i higienitzats, ens exigim els màxims estàndards de qualitat i oferim una amplia gama de serveis especialitzats:

NETEJA ESPECIALITZADA

 • Neteja de sales blanques
 • Tractament de terres
 • Protecció de paraments i neteja de graffitis
 • Neteja especial d’escales mecàniques
 • Neteja de vides i paraments en alçada
 • Recollida i classificació de residus
 • Actuacions d’urgència

DESINFECCIÓ I HIGIENITZACIÓ

 • Esterilització de sales blanques
 • Bioluminescència
 • Tractaments DDD
 • Prevenció i tractament de la legionel·losi
 • Anàlisi microbiològic de superfícies
 • Anàlisi microbiològic d’ambient

ENGINYERIA DE NETEJA

 • Processos normalitzats de treball (PNT)
 • Processos sota normativa GNP
 • Processos d’implementació de mesures d’optimització dels serveis
 • Auditoria de neteges
 • Establiment de fluxos de treball
 • Establiment de prioritats
 • Computerized Maintenance Management System (GMAO)

UN PAPER PROTAGONISTA EN LA NOVA NORMALITAT

Administracions, Institucions i empreses han confiat en NDAVANT per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Els nostres equips han estat en primera línia, en els principals hospitals, centres d’atenció primària, nous dispositius d’emergència habilitats i múltiples espais públics i privats actius, eradicant el SARS-CoV-2 i contribuint a que pacients, familiars i tota la ciutadania es recuperessin i normalitzessin les seves vides.

La consistència i el compromís demostrat per la nostra plantilla són el reflex del que oferim als nostres clients:

 • Experiència i solvència com l’empresa referent del territori català en serveis de neteja a l’àmbit públic.
 • El millor equip de professionals de serveis de neteja. Persones formades per afrontar qualsevol situació sensible amb la màxima eficiència i seguretat.
 • La nostra alineació amb els objectius dels nostres clients. Proximitat i confiança.
 • Coneixement estratègic, tàctic i operatiu per configurar i garantir espais segurs.
 • Tecnologia capdavantera per assolir els màxims estàndards de neteja i desinfecció.
 • Tècniques i productes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Amb els nous aprenentatges adquirits en aquesta pandèmia, ens sentim encara més reforçats per seguir oferint als nostres clients els millors serveis.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

El robot de desinfecció XENEX, el nostre aliat diferencial

A NDAVANT creiem fermament en la innovació tecnològica. En aquest sentit, des de 2015 hem implementat als hospitals on operem el robot de desinfecció per xenó polsat LightStrike™ Xenex, capaç de destruir l’actual SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, en tan sols 2 minuts, fins un 99,99%.

El sistema de desinfecció Xenex utilitza llum ultraviolada tipus C (UV-C) d’espectre complet generada mitjançant una làmpada de gas xenó. És capaç de destruir microorganismes patògens com bactèries, fongs i virus en pocs minuts. En contraposició amb d’altres dispositius de desinfecció basats en mercuri, Xenex és 100% sostenible, ja que els seus residus són innocus per les persones i el medi ambient.

El sistema Xenex ja es va utilitzar amb èxit en altres emergències sanitàries com el MERS (Síndrome Respiratori d’Orient Mitjà), al 2012, o l’Ebola al 2014. La crisi del coronavirus ha posat de nou a prova aquesta tecnologia, que ha tornat a demostrar la seva eficàcia.

Des de 2015 NDAVANT ha incorporat de forma progressiva aquesta tecnologia en centres hospitalaris. Actualment comptem amb 13 dispositius Xenex als principals hospitals de Catalunya, entre els quals es troben:

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans.
 • L’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
 • L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
 • L’Hospital Germans Trias i Pujol.
 • L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
 • L’Hospital d’Igualada.
Xenex, robot de desinfecció per llum ultraviolada tipus C, amb alta eficàcia en l'eliminació de microorganismes patògens

Tecnologia avalada per centres de prestigi

 • El Texas Biomedical Research Institute, un dels instituts líders d’investigació independent especialitzat en malalties infeccioses, ha certificat la seva capacitat de destruir el SARS-CoV-2 en tan sols 2 minuts, fins a un 99,99%.
 • El Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) ha emès informes que acrediten la capacitat de Xenex per destruir microorganismes patògens com bactèries, espores, fongs i virus en pocs minuts.

“NDAVANT amb la prevenció, la seguretat i la higiene mitjançant protocols de neteja adients a cada espai”