NDAVANT aplica el seu Codi Ètic, que estableix normes generals de conducta, pautes d’actuació i comportament que exigeix a tota la seva plantilla.

També una Política Anticorrupció que detecta actituds constitutives de delicte en l’execució ordinària del lloc de feina. L’incompliment conscient de qualsevol principi establert pot implicar conseqüències disciplinàries.

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquestes pautes, s’ha habilitat un canal ètic per a que els diferents grups amb què interactua NDAVANT: plantilla, clients, empreses proveïdores, etc., puguin comunicar les seves denúncies o dubtes sobre el mateix.

Únicament cal identificar-se i detallar el motiu de la comunicació. NDAVANT garanteix la confidencialitat, especialment, quan es tracta de denúncies, i es compromet a adoptar les accions necessàries en cada cas.

El nostre Codi Ètic és consultable en aquest apartat: Integritat i Conducta