En l’acompanyament a les persones en la seva trajectòria professional, la formació juga un paper molt important i des de NDAVANT aportem tots els recursos i les fórmules per afavorir-la.

Creiem en el creixement personal, la especialització i la consolidació d’equips de treball professionalitzats. És per això que realitzem formació continuada adaptada a cada línia de negoci i en múltiples àmbits: tècnic, noves tecnologies, prevenció, desenvolupament d’habilitats professionals i personals, qualitat, normativa interna, etc.

0
hores de formació l’any 2019

La innovació també té rellevància en la formació i si bé sempre hem promogut la formació presencial, en els darrers anys hem fomentat la formació on-line, per afavorir una major participació, sense, en cap cas, renunciar a les activitats formatives presencials i pràctiques, dirigides per personal expert i/o formador intern.