SERVEIS DE QUALITAT PER REFORÇAR LES INSTITUCIONS DEL CONEIXEMENT I LA RECERCA  

Ens sentim un actiu de valor, ja que a més de poder col·laborar amb el sistema sanitari, tenim l’oportunitat d’incidir en d’altres àmbits de gran importància social.

Entre ells, sens dubte, el sector educatiu té un protagonisme especial.

Mitjançant els nostres serveis de neteja i manteniment multitècnic, aportem la nostra solidesa, experiència i especialització, per contribuir a que les Universitat i Institucions acadèmiques d’ensenyament superior i d’investigació, que són crucials per promoure la igualtat d’oportunitats, fomentar el talent i consolidar el creixement de la nostra societat, desenvolupin la seva tasca amb fluïdesa, només centrades en l’activitat docent. Alhora, garantim que els espais sempre es trobin en les millors condicions per l’aprenentatge i la productivitat de l’alumnat.

A NDAVANT ens guiem per una metodologia de treball enfocada en la qualitat del servei. Ens adaptem i programem les actuacions a les necessitats d’ús dels diferents espais. Personalitzem els serveis de neteja i manteniment en funció dels objectius, requeriments i programació acadèmica dels centres i els seus equips gestors. En l’execució dels nostres serveis aportem procediments rigorosos, personal capacitat i format i innovació tecnològica per ser més efectius, eficients i sostenibles en els costos.

Destinem tot el nostre coneixement i esforç perquè les Universitats extreguin el seu major potencial. En la nostra parcel·la, vetllem perquè la reputació, la imatge i la funcionalitat d’aquestes Institucions de prestigi sempre sigui correlativa a la seva gran aportació social.

SERVEIS DESTACATS