Ndavant som una empresa socialment responsable i compromesa amb la societat.

Sentim pròpies les inquietuds del nostre entorn. Tenim consciència de les nostres responsabilitats com a agent actiu i perseguim formar part dels projectes i el progrés de la comunitat.

La nostra implicació social és el valor afegit de la nostra identitat. Posem especial interès en el benestar de les persones que conformen els nostres equips, promovem el respecte per la diversitat i l’accés efectiu de les persones al mercat de treball, per mitjà de la sensibilització i la inclusió de persones especialment vulnerables, principalment amb diversitat funcional, en risc d’exclusió social i dones víctimes de violència de gènere. Creiem en les oportunitats, per a tothom.

Els nostres majors èxits provenen de les aliances de valor que hem conformat, amb altres agents dels entorns en els quals participem, de naturalesa social (entitats de proximitat i sense ànim de lucre) i empresarial.

Ndavant som una col·laboradora transversal, propera a altres empreses i entitats, administracions i corporacions públiques i privades, que comparteixen l’objectiu d’apropar necessitats pròpies amb les inherents del territori.

RESPONSABILITAT SOCIAL CERTIFICADA

Som una empresa certificada en la SA8000, de responsabilitat social corporativa respecte a les condicions laborals i els drets del treballador, adherida al Pacte Mundial i compromesa amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Comptem amb l’Etiqueta Responsable, pel nostre compromís en els àmbits econòmic, social i ambiental.

PRINCIPALS ENTITATS COL·LABORADORES

Col·laborem amb projectes de Creu Roja arreu del territori (Sabadell, Igualada, Gavà…), contribuint a la inserció laboral d’aquells amb més dificultats per accedir al mercat de treball.

Treballem amb el programa de formació i inserció del Casal dels Infants, per a la generació d’oportunitats i l’apoderament de persones en situació de vulnerabilitat.

Participem a projectes de Càritas Barcelona, en els àmbits de la formació i l’ocupació. Compartim els valors d’empatia social, dignitat i treball en xarxa inherents a l’entitat.

Contribuïm a la inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió, donant suport a projectes de la Fundació Ared.

Formem part de les empreses col·laboradores del programa Incorpora, de la Fundació La Caixa.

Donem suport a projectes d’insercio laboral de col·lectius amb diferents dificultats, promoguts per Insercoop.