Facility Services: diverses necessitats, una solució

Ens adaptem als requeriments i objectius dels nostres clients per proposar solucions personalitzades, orientades a garantir la seva millor versió, en rendiment i eficiència, mitjançant l’optimització dels recursos i l’estalvi en els costos.

El nostre propòsit és afavorir les condicions de feina i millorar la confortabilitat dels espais, per crear entorns de treball més productius i segurs. Aportem l’experiència i professionalitat dels nostres equips al servei dels clients i dels seus entorns, per oferir experiències de qualitat i benestar en qualsevol sector d’activitat.

Proporcionar comoditat és clau per nosaltres, per això, treballem per aconseguir col·laboracions estratègiques i de proximitat. Generem sinèrgies entre tots els serveis que gestionem, de manera que cada prestació formi part de la identitat corporativa de les empreses a les quals assistim. A més, tenim presència a tot el territori català i formem part de l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM), del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya i del grup de treball de Facility Services de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE).

Els nostres serveis

  • Neteja i desinfecció

  • Manteniment

  • Jardineria

  • Logística interna

  • Serveis auxiliars

  • Seguretat

  • Serveis de correu i missatgeria

  • Transport

  • Serveis d’atenció a la persona usuària

Professionals dels Facility Services a Catalunya

Facility Management: integració, gestió i suport

Assegurem i gestionem els actius dels nostres clients, gràcies a la integració d’un equip de professionals, que dirigeixen tots els serveis auxiliars vinculats a l’activitat professional de cada entitat, des de la proximitat i l’excel·lència.

Comptem amb una plantilla especialitzada en cada àrea de negoci, per aportar solucions innovadores i plans estratègics, dissenyats per garantir la rendibilitat econòmica i la competitivitat en el mercat, des d’una relació basada, sempre, en la confiança.

Facility Services a Barcelona

“NDAVANT amb l’optimització intel·ligent de recursos mitjançant facility services”