CONTRIBUÏM A GENERAR ENTORNS EMPRESARIALS D’ALTA PRODUCTIVITAT, SEGURETAT I ÈXIT

 

A NDAVANT sempre estem al costat de les companyies, com el seu partner especialitzat. Ens confien la gestió de determinades activitats auxiliars, per poder centrar els seus esforços en els seus productes i serveis diferencials, en el seu core business.

Oferim solucions de neteja i desinfecció, manteniment multitècnic, serveis d’eficiència energètica, així com l’opció d’integrar tots els serveis en una única unitat de gestió (facility management), per garantir els millors entorns de treball, que fomentin la productivitat i el benestar personal.

Som una empresa conscient de l’impacte que els nostres serveis tenen en la qualitat dels llocs de treball i com aquesta repercuteix en la salut i el benestar de les persones. Per això, l’excel·lència, la flexibilitat, l’eficiència i sobretot l’atenció de les necessitats dels nostres clients són les nostres premisses motriu.

Comptem amb equips especialitzats i proactius, amb vocació de servei, sempre disposats a aportar solucions. Treballem des de la proximitat i l’escolta activa, compartint la nostra experiència per trobar les millors fórmules d’abordar els reptes de cada empresa.

La innovació i la tecnologia ens acompanyen per ser més eficients i competitius. No tenim temors a l’hora d’integrar noves fórmules que millorin la qualitat i beneficiïn als nostres grups d’interès.

Tanmateix, el nostre compromís amb la disminució de l’impacte ambiental ens condueix a implicar-nos en els desafiaments i projectes de sostenibilitat dels nostres clients. Volem ser part de la construcció de nous ecosistemes de treball més equilibrats i sense residus.

Tenim cura de les persones i dels espais

Mitjançant els nostres serveis de neteja i desinfecció, mantenim les instal·lacions corporatives higienitzades i segures, d’acord amb els màxims estàndards de qualitat i control.

Gràcies a la nostra divisió de manteniment multitècnic i de solucions per a l’eficiència energètica garantim que els espais de treball i els sistemes funcionin de forma fluida i eficient. Per una banda, el manteniment preventiu, predictiu, normatiu i correctiu, procura una llarga vida útil als sistemes i instal·lacions. Per altra banda, la detecció de punts dèbils mitjançant auditories energètiques permet implementar millores per a reduir costos i incrementar l’eficiència.

 • Electricitat Alta Tensió i Baixa Tensió (AT / BT)

 • Climatització: refrigeració, calefacció i ventilació

 • Aigua Calenta Sanitària (ACS)

 • Instal·lacions de gas

 • Protecció contra incendis (PCI)

 • Control i regulació de la il·luminació

 • Grups electrògens

 • Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAIs)

 • Aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues)

 • Línies de vida (ancoratges)

 • Control d’accessos

 • Arcs detectors

 • Control i prevenció de la legionel·losi

 • Panells solars

 • Parallamps

 • Fontaneria

 • Obra civil

SERVEIS DESTACATS

La nostra fiabilitat ve avalada per la nostra història, pels nostres serveis i clients. Una trajectòria d’aportar valor al nostre entorn, als equips professionals, perquè només hagin de concentrar-se en les seves responsabilitats i objectius. NDAVANT, sempre al costat de les empreses.