A NDAVANT vetllem per un entorn que salvaguardi la salut i la seguretat del nostre equip de professionals.

Les persones són el nostre valor més preuat i la garantia de la seva seguretat la nostra principal prioritat. Per aquest motiu, el nostre compromís amb la Prevenció de Riscos Laborals va més enllà de l’exigida legalment.

Comptem amb un Pla de Prevenció, adaptat a cada una de les nostres línies de negoci, on s’identifiquen, avaluen, controlen i s’eliminen els possibles riscos laborals, actuant des d’origen.

Amb aquest Pla perseguim una millora continua de la seguretat i la salut de cada lloc de treball, minimitzant la sinistralitat i millorant el grau de satisfacció dels equips.

A NDAVANT efectuem formació continuada a les treballadores i treballadors en matèria de prevenció:

0
hores de formació específica en prevenció

A Ndavant complim escrupolosament la legislació i reglamentació vigent en matèria de seguretat i salut. Som una empresa certificada amb la OHSAS 18001 «Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball».

A més, la verificació dels sistemes de gestió i les condicions de seguretat dels centres, són objecte d’un seguiment exhaustiu per part del Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Comptem amb tots els recursos i les eines, així com processos d’auditoria interna, per mantenir un nivell de seguiment i control sobre les condicions de seguretat dels nostres equips i espais de treball.