EDIFICIS ADMINISTRATIUS I DE GOVERN

Un dels pilars del nostre sistema de benestar és l’execució qualitativa i eficient dels serveis públics. En aquest sentit, la col·laboració públic-privada resulta essencial perquè l’Administració pugui beneficiar-se de l’especialització i l’esforç de tercers, alhora que vetlla per l’adequat destí dels seus recursos.

La proximitat territorial de NDAVANT i el coneixement que hem assolit gràcies a molts anys de col·laboració estreta amb el sector públic ens permet gestionar de forma eficient i experta serveis de neteja i manteniment d’espais i edificis públics, sigui quin sigui el seu grau d’exigència tècnica.

La vocació i professionalitat de l’equip de NDAVANT, la nostra capacitat d’adaptació, l’aposta per la innovació i la millora continua ens han permès comptar amb la confiança de múltiples administracions i ens públics, el que reforça la nostra convicció de seguir contribuint a la societat i el nostre entorn, mitjançant la prestació de serveis.

A NDAVANT creiem que els serveis públics han de prestar-se en base a alts estàndards tècnics i de qualitat, però també considerant aspectes socials, com la promoció de l’accés efectiu al mercat laboral i la inclusió de persones especialment vulnerables.

SERVEIS DESTACATS