Descripció del projecte

Responsables de la neteja i recollida selectiva de múltiples edificis i locals municipals adscrits als diferents districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona. Treballem per assegurar l’adequació i la higiene dels espais públics destinats a l’ús administratiu i a l’atenció de la ciutadania. Aquesta prestació inclou centres socials i cívics, casals per a la gent gran, oficines dels Districtes municipals, biblioteques, ludoteques i instal·lacions esportives, entre altres tipologies d’edificis.