Descripció del projecte

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un centre sanitari de referència a nivell mundial, així com el complex hospitalari més gran de Catalunya. La neteja i desinfecció dels seus múltiples edificis i dependències assistencials és un dels pilars essencials per garantir el seu adequat funcionament. En coherència, desenvolupem aquest servei amb el més alt nivell de responsabilitat, especialitat i professionalitat.

Ens ocupem de garantir la higiene i desinfecció, i d’altres prestacions complementaries, de més de 170.000 m2, amb espais i elements de totes les tipologies i nivells de risc, que exigeixen programes de neteja específics i un equip de professionals divers en continua activitat.

Comptem amb un alt grau de mecanització de les tasques, gràcies a haver implementat sistemes innovadors que ens permeten optimitzar processos i augmentar la seva eficiència.

Les persones i la qualitat dels nostres serveis són els eixos vertebradors de la nostra fórmula de gestió, i la prestació a l’Hospital Vall d’Hebron exemplifica la nostra raó de ser: permetre al nostre client dedicar els seus màxims esforços a l’atenció dels pacients, aportant la nostra expertesa i assistència permanent.