AL SERVEI DEL BENESTAR DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

 

Al servei del benestar de la comunitat educativa

A través del nostre ventall de serveis, som presents a escoles infantils, centres docents d’educació primària i secundaria, així com a la resta de centres de titularitat pública.

Els serveis de NDAVANT garanteixen un ambient saludable i segur, per a tota la comunitat educativa. A més, d’un entorn productiu on desenvolupar-se.

Anys d’experiència en tota tipologia de centres educatius, ens permeten conèixer amb un alt grau d’especialització quines són les fórmules de treball, les freqüències, els productes i la maquinària necessària per cadascun dels espais: sales de joc, recepció, escales i passadissos, aules i aules especials, zones d’administració, zones dels docents, sorrals, patis, gimnasos, sales d’actes, cuines i menjadors, etc.

És gràcies a aquest coneixement adquirit amb el temps, que dissenyem les millors propostes per cada centre, en atenció a les seves característiques, necessitats i funcionalitats.

El nostre nivell d’exigència és sempre màxim, ja que som conscients de la importància que els espais es trobin lliures de riscos, estiguin higienitzats i en perfectes condicions, pel benestar i ús d’infants i alumnes.

Comptem amb equips versàtils, propers i resolutius, capaços de resoldre qualsevol eventualitat amb solucions ràpides.

Els nostres serveis sempre pensen en el benestar dels infants i alumnes, del professorat i de les famílies. Volem que la comunitat educativa gaudeixi en plenitud dels seus centres i la seva atenció es concentri només en l’experimentació, l’aprenentatge i l’educació.