Descripció del projecte

El Consorci d’Educació de Barcelona és el servei educatiu més rellevant de Barcelona. Representa més d’un centenar de centres escolars que inclouen escoles bressol i llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, instituts d’ensenyament secundari, escoles d’art i treball, escoles municipals de música, escoles d’adults i oficines administratives.

En totes aquestes instal·lacions, duem a terme el servei de neteja i desinfecció, i també altres serveis complementaris, com ara el tractament fitosanitari de l’arbrat i la seva poda, el servei de control de plagues urbanes i xilòfags, així com el servei de control d’aus i gestió de colònies de gats.