Tenim un ferm compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Per això, els nostres serveis energètics contribueixen a reduir els consums energètics i, en conseqüència, les emissions de CO2, mitjançant estudis d’optimització i eficiència energètica de les instal·lacions. Conduïm les instal·lacions per aconseguir la màxima eficàcia, el consum òptim i el més alt grau de confort, monitoritzant valors claus de pressió, temperatura i despesa energètica.

Com a Empresa de Serveis Energètics (ESE), estudiem cada projecte de forma individualitzada i proposem solucions de millora que garanteixen una reducció de costos i un estalvi energètic en totes les nostres actuacions.

Els nostres serveis energètics compten amb la certificació de gestió energètica (ISO 50001).

Empresa de serveis eficiència energètica Ndavant

SERVEIS ESPECÍFICS

Contractes de rendiments energètics (EPC)

 • EPC amb estalvis garantits, compartits i/o de gestió d’energia tèrmica
 • Capacitat de inversió i finançamenT

Projectes de mesura i verificació

 • Redacció, gestió y seguiment de plans de mesura y verificació segons protocol IPMVP EVO 10000-1:2016.

Auditories i certificats energètics d’edificis

 • Auditories energètiques en detall
 • Realització i gestió de certificats d’eficiència energètica

Optimització de la contractació d’electricitat i gas

 • Optimitzacions de potencia i preus de tarifa

Seguiment de consums energètics

 • Gestió integral de plataformes “núvol” de gestió energètica
 • Realització de informes de seguiment mensuals

Sistemes de monitorització energètica

 • Disseny, instal·lació i programació de sistemes de monitorització
 • Resolució de incidències en sistemes de monitorització

Sistemes de control d’edificis (BMS)

 • Disseny, instal·lació i programació de nous BMS.
 • Realització d’auditories en detall de funcionament de BMS.

Enllumenat interior

 • Estudis d’il·luminació amb “Dialux”
 • Substitucions integrals de la il·luminació a LED i/o “Retrofit”

Sistemes de climatització

 • Estudis de càrregues tèrmiques d’edificis
 • Estudis de rendiments i eficiència d’equips de climatització
 • Millores i substitucions d’equips de ventilació, refrigeració i calefacció

Sistemes d’aire comprimit

 • Propostes de millora en sistemes d’aire comprimit

Solar Fotovoltaica

 • Projectes claus en mà de instal·lacions solars fotovoltaiques

Solar Tèrmica

 • Avaluació de sistemes en desús i posta en marxa de les instal·lacions

Mobilitat elèctrica

 • Instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric