Descripció del projecte

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) compta amb més de 50 anys d’història. Gestionem la neteja i desinfecció de les seves facultats, centres i biblioteques, a fi de poder garantir les millors condicions i la higiene dels espais a disposició dels més de 40.000 alumnes, equip docent i personal de la Universitat.