Davant la nova situació provocada per la COVID19, Ndavant ha adoptat les mesures oportunes que requereix l’anomenada nova normalitat, d’acord amb els requisits exigits per les autoritats sanitàries.

Per a dur a terme aquesta tasca, diferents departaments de la companyia s’han encarregat de preparar i implantar els protocols d’actuació necessaris per a garantir la seguretat sanitària en l’acompliment de l’activitat laboral dels treballadors de l’empresa.

Les principals mesures dutes a terme són:

  • Increment en la freqüència de neteja i desinfecció de les instal·lacions i vehicles.
  • Adaptació dels dispositius de control d’accés a edificis per a evitar el contacte dactilar.
  • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic i disposició de termòmetres frontals per a prendre la temperatura corporal.
  • Col·locació de senyalística en parets i sòls per a recordar l’ús obligatori de màscares, manteniment de la distància de seguretat o indicar el sentit en què han de circular les persones així com cartells que indiquen com realitzar correctament gestos respecte a l’ús de màscara o una adequada higiene de mans.
  • Instal·lació de mampares de metacrilat per a protegir els llocs de treball que així ho requerien.
  • Accés restringit a les zones comunes d’office.
  • Subministrament de màscares, gel higienitzant de mans, mocadors d’un sol ús i material sanitari de protecció individual (en funció de les necessitats).
  • Cursos de formació a més de 17.000 treballadors.
  • Realització de test de detecció de la COVID19 als treballadors, que es repeteixen de manera periòdica.
  • Utilització de l’última tecnologia de desinfecció.

Mitjançant l’adopció d’aquestes mesures Ndavant respon a la cura i necessitats de les persones que formen part de l’organització i aquelles que utilitzen els nostres serveis.

Si vol disposar d’informació actualitzada sobre la COVID19 faci clic en el següent enllaç: Canal Salut (Generalitat de Catalunya) / Covid-19.