Descripció del projecte

Realitzem el manteniment tècnic de la maquinària escènica i de les instal·lacions generals del Teatre Auditori municipal de Granollers.

L’equipament ocupa una superfície de 6.600 m2 i la maquinària està conformada per motors esceno-tècnics que requereixen de manteniment de tipus industrial.

També som responsables de la programació i manteniment dels sistemes de climatització, així com de les instal·lacions d’electricitat, fontaneria, protecció contra incendis, veu i dades.

Addicionalment, vetllem i garantim el bon estat dels elements constructius i de l’enjardinament exterior.