(CAT) Es precisa incorporar personal, per cobrir la neteja de diversos esdeveniments, a Barcelona ciutat.

  • Horaris: matins-tardes i nits.
  • Imprescindible: disposar de flexibilitat horària, compromís i saber treballar en equip.
  • Tipus de contracte: eventual a temps parcial i durada de 3 a 5 dies.
  • Període de la contractació: Inici el 28/5/18 i finalització el 3/6/18.
  • Salaris segons conveni.

(CAST) Se precisa incorporar personal, para cubrir la limpieza de varios eventos, en Barcelona ciudad.

  • Horarios: mañanas-tardes y noches.
  • Imprescindible: disponer de flexibilidad horaria, compromiso y saber trabajar en equipo.
  • Tipo de contrato: eventual a tiempo parcial y duración de 3 a 5 días.
  • Periodo de contratación: Inicio el 28/5/18 y finalización el 3/6/18.
  • Salarios según convenio.