Solidaritat i diversitat que arriba al cor

L'esperit de superació i la solidaritat encaixen amb els valors de Ndavant, que fa valdre la diversitat en els seus equips de feina.