Descripció del projecte

Som responsables de la neteja d’un gran nombre de centres d’atenció primària (CAP) del territori català (àrea metropolitana de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida i Alt Pirineu-Aran) amb l’objectiu de garantir entorns idonis, segurs i saludables per a les persones usuàries i professionals.

Escometem aquest servei de gran dispersió territorial i multitud de dependències, mitjançant una adequada configuració de la prestació per centre, apostant per la modernització de determinats processos, sempre sota el prisma de la sostenibilitat. En aquest sentit, hem implementat nous sistemes tecnològics de neteja de superfícies de mobiliari, que permeten netejar i desinfectar en una sola acció, sense cap impacte per al medi ambient o l’entorn laboral.

Tanmateix, conscients del paper essencial del nostre equip de professionals, fem protagonistes a les persones i les dotem de confiança i d’instruments de millora continua, gràcies a la formació, que és un dels nostres pilars. Alhora, promovem la supervisió permanent de la qualitat, pel que comptem amb persones especialitzades i sistemes informàtics de traçabilitat i control.